Poohlédnutí za rokem 2015

V roce 2015 jsme opravdu nezaháleli.

 • V lednu se naše středisko zapojilo do Tříkrálové sbírky.

 • Únorové jarní prázdniny jsme společně strávili ve Strakonicích, kde jsme poznávali kraj Švandy dudáka.

 • Poslední březnový víkend se nesl v duchu přípravy na Svojsíkův závod.

 • 10.-11.4. bylo v Radnicích opravdu živo. Naše středisko se ujalo pořádání oblastního kola Svojsíkova závodu (pro okresy Rokycany a Plzeň jih). Akce se povedla nejen po stránce pořadatelské, dařilo se i našim hlídkám (Jestřábi a Brusinky postoupili z třetího místa do kraje, Borůvky obsadily krásné čtvrté místo).

 • Jako každým rokem jsme v květnu vyrazili na turistický pochod „Z Radnic Libštejnskými hvozdy“, kde „pochodníci“ hravě zvládli trasu 22km.

 • Červen byl akcemi nabitý.

 • Začátkem června se postupové hlídky zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu v Přešticích. Přes úmorné horko a kilometry v nohou si vedly velmi dobře.

 • 10.-14.6. se v Liberci konal Obrok15, což je celorepublikové setkání roverů a reangers. Naše středisko reprezentovalo pět akčních skautek.

 • Školní rok jsme tradičně zakončili společným táborákem.

 • M*A*S*H to bylo téma celotáborové hry, která nás provázela od 4. do 18. července. Na tábořišti u Jesenice chvílemi tekla krev proudem. Všichni se však ukázali jako schopní záchranáři. Domů dorazili v naprostém pořádku, plni zážitků a vědomostí.

 • Klubovna znovu ožila s prvním zářijovým pátkem, kdy se znovu konaly pravidelné schůzky.

 • 19.9. se své výpravy dočkali vlčata a světlušky. Indiáni obsadili okolí rybníků na Škaredé.

 • Ani skauti a skautky nezůstali pozadu. 25.-28.9. si užili svůj první opravdový čundr se vším všudy. Prošli CHKO Český kras, kde zažili mnohá dobrodružství.

 • Říjen

 • 10.10. na vrchu Radeč nebylo zrovna dobré počasí, přesto se zde konalo okresní setkání skautů. K vysílači Brno dorazili však jen zástupci z Radnic a Rokycan, zato v hojném počtu. Akci si všichni zúčastnění užili.

 • Halloween byl na klubovně premiérou. Prověřil odvahu všech účastníků při strašidelné stezce na Florián. I tak se akce shledala s pozitivním ohlasem.

 • Skauti a skautky toužili po adrenalinu. 20.-22.11. se jim přání vyplnilo. „Bez čelovky ani krok“ byl název víkendové akce, která nás zavedla do hloubi země i k oblakům.

 • Naše poslední hromadné setkání v roce 2015 bylo 19.-20.12. Vánoční besídka už je prostě klasika.

 • Někteří se potkali ještě 23.12. při rozdávání Betlémského světla.

Po celý rok probíhaly pravidelné schůzky, kde si každý našel to své. V říjnu k pěti dětským družinám přibyla šestá – benjamínků. V roce 2015 zdárně složila jedna členka střediska vůdcovskou zkoušku a jedna zkoušku čekatelskou.

Abychom nezapomněli, naše závody se dostaly i do televize (Zprávičky na Déčku). A naše klubovna dostala nový kabát, za to děkujeme městu Radnice.

Doufáme, že i v tomto roce si spolu užijeme spoustu zábavy a dobrodružství.