Příspěvky pro rok 2020

Pro rok 2020 vybíráme 500 Kč/os.

Tato částka se skládá z výše odvodů na okres, kraj a skautské ústředí, také z předplatného skautských časopisů a pojištění osoby na skautské akci.

Peníze, prosím, odevzdejte do 29. 1. 2020 buď vedoucímu Vašeho dítěte,               nebo paní Vitoušové na Městském úřadě v Radnicích, případně zašlete na              účet střediska (842 975 349/0800) – do poznámky uveďte jméno, abychom mohli platby správně přiřadit.