Dokumenty k přihlašování

Pro přihlášení nového člena do skautského střediska je nutné odevzdat:

  • Přihlášku
  • Evidenční list
  • Fotku na průkazku
      • foceno bez čepice v dostatečném rozlišení
      • lze zaslat rovnou na email: stredisko@omaharadnice.cz, nebo předat v tištěné podobě (my ji oskenujeme a za týden vrátíme)

Při výběru evidenčního listu a přihlášky dávejte pozor na zvolení správné varianty pro vaše dítě.

Evidenční list pro děvčata i chlapce

Přihláška pro děvčata

Přihláška pro chlapce