O STŘEDISKU

Středisko Omaha Radnice

Jsme základní organizační jednotkou Junáka – největšího občanského sdružení dětí a mladých lidí, které přispívá k všestrannému rozvoji člověka.

Ve čtyřech oddílech sdružujeme na 33 dětí a 27 dospělých. Zde nabízíme zajímavý a smysluplný program pro lidi ve věku 6-99 let.

Historie skautského střediska v Radnicích

První oddíl byl v Radnicích založen bratrem Vojtou Holým v roce 1921. Oddíl měl 12 členů. Činnost oddílu se skládala z výletů, besídek, závodů a veřejně prospěšných prací. K pátému výročí založení získává oddíl svůj první prapor (1926). Příští rok je zakládán oddíl skautek ses. Matiásovou , ale po pěti letech svou činnost končí. Svoji první smečku vlčat založil br. Aubrecht v roce 1930. Hned v následujícím roce se zúčastnilo 25 radnických skautů „Slovanského Jamboree“ v Praze. V roce 1932 odstupuje br. Holý z postu vůdce oddílu a nastupuje za něho br. František Blažek.

První klubovna byla Na radnici v bývalé šatlavě. Jinak se skauti nejvíce scházeli v údolí vedle Kalvárie tak zvaný „Dehetník“. V roce 1936 vstupuje do oddílu Jan Flax , který v dalším období má velký vliv na činnost skautů v Radnicích. Začíná s vlčaty, získává klubovnu ve sklepě „Péče“, kde rodina Flaxů bydlela. S otevřením klubovny přišel br. Flax i s návrhem názvu oddílu, znakem a pokřikem. (Používají se do dnes)

Stejně jako celá organizace Junák skončil svoji činnost v roce 1940 i náš oddíl. Během války žádná organizovaná činnost skautů v Radnicích nebyla. Po válce se skauti schází již 15. května 1945, aby obnovili činnost. Do Junáka se v tom roce hlásí rekordní počet – 138 členů. V první fázi obnovy byl zvolen vedoucí Otto Bureš, kterého koncem roku vystřídal Vladimír Spěváček. Ten zůstal vedoucím až do roku 1950, kdy byl skauting opět zakázán. Během těchto 5 let byla postavena klubovna na místě nejčastějších schůzek skautů a to v Dehetníku. V roce 1947 obnovila ses. Jandová činnost dívčího oddílu, ale bohužel jen na tři roky.

Druhá obnova Junáka v radnicích roku 1968 proběhla za vedení br. Jiřího Svobody. V zápětí jej vystřídal br. Vladyka, který vedl středisko do roku 1970, kdy byl Junák opět zrušen. V tomto období nám byla vrácena klubovna v Dehetníku v dezolátním stavu, jelikož tam byly pěstovány slepice. Nedlouho po té tato budova vyhořela a to rozhodlo o stavbě nové klubovny pod Altánkem. Po vyřízení administrativních formalit se začalo se stavbou slavnostním výkopem základů 29. března 1970. V zápětí bylo rozhodnuto o zrušení organizace Junák a tak stavba skončila. Dívčí oddíl v tomto období obnovila ses. Řičicová se ses. Blechovou. V roce 1970 uspořádaly děvčata svůj první samostatný tábor na Bejkovně u Bujesil po táboře chlapců.

Třetí obnově Junáka v roce 1990 v Radnicích předcházela událost, a to celostátní sraz skautů 3.12. 1989 v Praze. Z Radnic se ho zúčastnili bratři J. Smeták a J. Pšenička. Po návratu ustanovili přípravný výbor na obnovu střediska v Radnicích a v březnu již přijímali první členy. Vedoucím střediska se stal br. Pšenička, chlapecký kmen vedl br. Smeták, dívčí kmen ses. Buchancová, kmen dospělých vedl br. Melichar, hospodářem se stal br. Růžička.

V roce 1993 převzali vedení střediska mladší bratři v čele s br. Balejem, pod jejichž vedením se v roce 1995 začala stavět nová klubovna. Do roku 1996 kdy byla z finančních důvodů stavba pozastavena se stihly dodělat základy, vykopat sklep, vyzdít suterén a instaloval se odpad a voda. Mezi roky 1997-99 byly postupně postaveny komíny a zděná část, dřevěná konstrukce, podlahy, dlažby a sádrokartonové stěny a stropy. V roce 2000 byl proveden nátěr venkovní konstrukce a téměř dokončeny interiéry kluboven.

Zvláštní poděkování patří bratům Kráťovi, Slavíkovi a Šmolíkovi, kteří se postarali o vyřízení dotace od ÚRJ ve výši 650 000.

 

Omaha Radnice dnes

Hlavní programovou náplní je příprava celoročního programu střediska završeného táborem.

Naši členové se účastní junáckých akcí, jako např. Svojsíkova závodu, závodů Světlušek a vlčat, národních jamboree, celostátních setkání roverů ObRok, Bambiriád, Mikulášských seminářů a další. Některým se poštěstilo účastnit se i mezinárodních akcí.

Mezi další činnost patří podíl na charitativních akcích jako je Tříkrálová sbírka, Kapka – společně proti leukémii a v neposlední řadě bezpříspěvkové dárcovství krve.

Podle svých sil se naši členové zapojují i do akcí pro děti konaných v našem městě.

Sdružujeme více jak 60 členů ve věku od 6 do 80 let. Nabízíme zajímavý a smysluplný program v rámci hesla Skauting pro život – outdorové sporty, výlety do přírody, do bazénu, do ZOO i po památkách a zajímavostech České republiky.

To vše je možné jen za přispění sponzorů, kterým tímto srdečně děkujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *