Příspěvky pro rok 2018

Vybíráme 450Kč/os. Tato částka se skládá z výše odvodů na okres, kraj a skautské ústředí a také z předplatného skautských časopisů. Peníze, prosím, zaplaťte do 26. 1. 2017 buď vedoucímu Vašeho dítěte, nebo paní Vitoušové na MěÚ v Radnicích.