Šouvit

František Vitouš „Šouvit“

vůdce střediska

 

e-mail: souvit@omaharadnice.cz

mobil: 724 069 281

Od kdy jsi ve skautu?

Co dohledatelné prameny říkají, tak od roku 1992, jsem tedy již 25 let členem střediska Omaha. Pamatuji si tedy, alespoň matně slavné časy nadšení po obnovení Junáka tehdy ještě v Československu, tak i časy hubenější, kdy nás ve středisku bylo opravdu jen pár až po časy dnešní, kdy se již několik let těší naše středisko z poměrně velké členské základny. Jsem hrdým zakládajícím členem Wombatteamu, tedy roverské družiny a posléze od 2006 oddílu, který se od té doby stará o chod střediska. Do časů začátků WT se také datují mé nejhlubší vzpomínky a žážitky skautského života.

Jsem také jedním ze dvou posledních aktivních členů, kteří se můžou chlubit tím, že zažili tábory na všech našich tábořištích, tedy Kozinky, Lhotu u Černošína, Bedlno u Jesenice i Javornice a jediným, kdo je absolvuje bez přerušení 😉

Jakou máš funkci/kvalifikaci?

Od roku 2006 jsem vedoucím našeho střediska, dříve jsem zastával funkci zástupce vedoucího a vedoucího chlapeckého oddílu a fci výchovného zpravodaje tohoto oddílu.

Kvalifikací mám poměrně dost, i vzhledem k tomu, že se prací s dětmi a mládeží zabývám i ve svém profesním životě. Namátkou: Rádcovský kurz; Čekatelská zkouška; Vůdcovská zkouška; MŠMT – Hlavní vedoucí dětského tábora; MŠMT – Instruktor vodní turistiky; MŠMT – zdravotník zotavovacích akcí; odborná způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou; odborná způsobilost pro periodické kontroly OOPP; lektor environmentální výchovy; atd…

Co studuješ/kde pracuješ?

Už nějaký pátek nestuduji, alespoň ne v běžné škole, po gymplu jsem již žádnou školu nedokončil Přes pokusy telekomunikace, technickou ekologii a pedagogiku volného času jsem došel do svého nynějšího zaměstnání a to mi bylo a je velkou školou života. Kotvím již přes deset let u společnosti STAN – special team for adventure i nature, nejdříve jako instruktor, pak mnoho let jako ředitel středisek v Jeseníkách, které jsem v roce 2016 předal, a dále působím jako člen managementu firmy v oblasti rozvoje a investic.

Jaké jsou tvoje zájmy?

Jestli to do této chvíle nebylo zřejmé, mými zájmy jsou má skautská rodina a má staňácká rodina, na nic víc ani míň času již nezbývá, naštěstí to obsahuje takové nepřeberné množství akcí, zážitků, dovedností, adrenalinu a sebenaplnění, že mi to úplně stačí